Corporate identity – Firemní identita

Corporate identity je obraz, který si vytváří vnější okolí o vaší značce, firmě – Image firmy.

Vyjadřuje souhrn představ, názorů, postojů a zkušeností veřejnosti ve vztahu k firmě.

Nastavením a dodržováním jednotné identity budujete vaší značku v očích zákazníku, ovlivňujete jejich rozhodování při nákupním procesu.

Firemní styl obsahuje:

Firemní design
Firemní kultura
Firemní komunikace
Produkt

1) Firemní design

Logo, značka, grafika, vizuální styl, barevnost, písmo. Firení design včetně všech používaných prvků doporučujeme definovat v grafickém manuálu.

2) Firemní kultura

Model firemních zásad, hodnot, představ a vztahů – společný život jednotlivců ve firmě.
Organizační struktura, identifikace každého zaměstnance, znalost firmy každým zaměstnancem (školení, semináře).
Základní otázky (každý zaměstnanec musí znát dle definice managementu):
Kdo je firma? Co dělá? Proč na tom záleží?

3) Firemní komunikace

Firemní komunikaci rozdělujeme na vnitřní a vnější, to znamená směrem do firmy a směrem k zákazníkovi a okolí.
Komunikace uvnitř vám pomůže vytvořit pocit sounáležitosti s firmou a budování pocitu „my-naše firma“. Komunikace s okolím – zákazníky, potenciálními zákazníky, konkurenty, bankami, dodavateli, obchodními partnery.
Zvolit vhodnou formu komunikace s okolím souvisí s nastavením vystupování zaměstnanců, firemní jednání, reklamy a PR.

4) Produkt

Definujte pozici produktu, jeho kvalitu, spolehlivost, důvěryhodnost, výjimečnost, obal, způsob prodeje, jaké emoce má v zákazníkovi vyvolávat, postavení na trhu.

Proč jednotnou firemní identitu?

Správně nastavená firemní identita cílevědomě utváří strategický koncept vnitřní struktury, fungování a vnější prezentace podniku. Vyjadřuje vlastní specifičnost, originalitu a nezaměnitelnost s jiným, podobně orientovaným podnikem.

Na co se zaměřuje firemní identita

v podniku – jednotlivé útvary, zaměstnanci
„mimo podnik – klíčové segmenty veřejnosti (majitelé, akcionáři), věřitelé, dodavatelé, státní instituce

S čím vám pomůže jednotná firemní identita

zlepší vnímání vaší značky nebo podniku u veřejnosti
představí přesnou (pozitivní) tvář značky, firmy cílové skupině
definuje, které oblasti veřejného zájmu jsou pro firmu významné
informuje cílové skupiny o změně v cenách výrobků, služeb, způsobu dodání atd.
z dlouhodobého hlediska buduje příznivou image firmy a její pověst

Hlavní otázky k dosažení cíle

jak firmu vidí okolní svět
jak vážně firmu berou zákazníci, obchodní partneři, ostatní

Význam jednotné firemní identity

loajalita (známost značky, produktu zvyšuje osobnost této značky – lépe se prodává)
cenová prémie (loajální zákazníci jsou ochotni za „svoji“ značku zaplatit více)
účinnější komunikace (díky známosti značky se jednodušeji komunikuje v informačním konkurenčním zahlcení)
finanční podpora (dobrá image zvyšuje cenu značky- i když nemusí mít konkurenční výhodu)
základ image značek a výrobků (firemní image je základem pro image značky, produktů)
lepší postavení na trhu práce (potenciální zaměstnanci mají větší důvěru v zaměstnavatele – jsou ochotni pracovat za horších podmínek)